Namen en Feiten

Over deze lesmethode

Veel meesters en jufs zijn er zelf mee opgegroeid: Namen en feiten. Deze methode, die als doel heeft de Bijbelkennis van kinderen van groep 5 t/m 8 te vergroten, bestaat al decennialang. Het is zeer waardevol dat vanaf groep 5 jaarlijks dezelfde thema’s langskomen, dat de kinderen vanaf zelf in de Bijbel moeten lezen om de antwoorden op te zoeken en dat de kinderen wekelijks een Bijbeltekst uit hun hoofd leren.

De Oud-Beijerlandse Eben-Haëzerschool zorgde voor een herziening. En het resultaat mag er zijn! De nieuwe uitgave heeft een frisse vormgeving, is volledig in kleur, eigentijds en met een bladspiegel die overzichtelijk is voor kinderen.

Namen en Feiten

Deel 1 - Groep 5

Bestel nu

Deel 2 - Groep 6

Bestel nu

Deel 3 - Groep 7

Bestel nu

Deel 4 - Groep 8

Bestel nu

Over de samenwerking

Aanvankelijk dacht de Eben-Haëzerschool er niet aan om het op de markt te brengen en ging zelf aan de slag. Maar na een gesprek met Verloop ontstond al snel de gedachte om deze vernieuwde Namen en feiten voor alle scholen beschikbaar te stellen. Verloop uitgeverij wilde graag als uitgever fungeren en Driestar educatief wilde graag voor de verkoop en distributie zorgdragen.

Vergroot de bijbelkennis van kinderen met

Namen en Feiten