Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen

10 XP

Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen

In Nederland is de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Ongeveer 50 Europese landen hebben afspraken gemaakt in een internationale overeenkomst, het ADR. Deze afspraken zijn bindend gemaakt in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Aanvullend op het ADR zijn er in Nederland extra regels opgenomen in het VLG. Dat ziet er zo uit:


De Wvgs geeft aan wanneer de afspraken van het ADR en het VLG moeten worden toegepast. Dat is bij:

  • transport 
  • aanbieden / aannemen van gevaarlijke stoffen
  • parkeren en laten staan van voertuigen
  • laden en lossen
  • opslag tijdens het transport
  • verpakken
  • afvullen van verpakkingen
  • gebruik en beheer van het voertuig
  • ontvangst

Het doel van deze regels is de veiligheid bij het vervoer, maar dus ook de veiligheid bij activiteiten die samenhangen met het vervoer.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

Als er een incident is of een ongeluk en er kan een gevaarlijke situatie ontstaan moet altijd de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden geïnformeerd - telefoonnummer 088 489 00 00. De ILT bepaalt dan wat er verder moet gebeuren. Soms kan het nodig zijn dat er een speciaal 'meldingsformulier' opgestuurd moet worden. 


De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt voor een groot deel internationaal bepaald. Via onze eigen nationale wetgeving worden internationale voorschriften verplicht gesteld. Dat wordt gedaan door internationale voorschriften te vertalen en vervolgens te koppelen aan nationale wetgeving. De internationale voorschriften van het  ADR worden op deze manier bindend verklaard door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Beveiliging


Bij gevaarlijke stoffen moeten maatregelen genomen worden om diefstal of misbruik te voorkomen. Diefstal en misbruik van gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Beveiliging moet de kans hierop beperken. 

Beveiliging kan door afspraken te maken met medewerkers, door (het plaatsen van) hekken en deuren die afgesloten kunnen worden, of via camera's. Denk hier ook aan het afsluiten van de auto als je deze verlaat.

Gevaarlijke stoffen mogen alleen met 'bekende vervoerders' worden vervoerd. Een koerier moeten zich kunnen legitimeren, zodat zijn identiteit kan worden vastgesteld. 

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt voor een groot deel internationaal bepaald.

Weergaven
3 Totaal # weergaven
3 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.