Werking 1000 punten tabel

De vrijstelling volgt uit het gebruik van een tabel. Gelimiteerde hoeveelheden hoeven bij de 1000 punten tabel niet meer beschouwd te worden.

In de vrachtbrief moet staan dat de koerier gebruik kan maken van deze 1000 punten tabel. Hiervoor is de afzender verantwoordelijk.

In het algemeen komt het er op neer dat de koerier gebruik kan maken van deze vrijstelling op de volgende manier:

 • verpakkingsgroep I stoffen: 20 kg/Liter
 • verpakkingsgroep II stoffen: 333 kg/Liter
 • verpakkingsgroep III stoffen: 1000 kg/Liter

Om de vrijstelling goed toe te kunnen passen is het nodig dat de tabel beschikbaar is. Een aantal stoffen kunnen zonder beperking onder gebruikmaking van de 1000 punten tabel worden vervoerd. Dat is onder meer het geval bij vuurwerk van de gevarenklasse 1.4S. Er zijn ook stoffen die niet onder deze vrijstelling vervoerd mogen worden.

Het kan ook voorkomen dat er 2 of meer verschillende stoffen onder de werking van de 1000 punten tabel worden vervoerd. Dan moeten er punten opgeteld worden. 

 • verpakkingsgroep I stoffen: 20 kg/Liter = gewicht/liters vermenigvuldigen met 50
 • verpakkingsgroep II stoffen: 333 kg/Liter = gewicht/liters vermenigvuldigen met 3
 • verpakkingsgroep III stoffen: 1.000 kg/Liter = gewicht/liters vermenigvuldigen met 1

Bijvoorbeeld:

 • Een can van 20 liter met benzine van de gevarenklasse 3 en verpakkingsgroep II.

Bij verpakkingsgroep II is het maximum 333 liter. Dus er kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van de 1000 punten tabel tot 333 liter.

Per verpakkingsgroep geldt een vermenigvuldigingsfactor die gebruikt kan worden bij het berekenen van de punten. De hoeveelheid stof in gewicht/liters moet worden vermenigvuldigd met de betreffende factor: 50, 3 of 1. Het totaal aantal punten moet dan worden opgeteld en onder de 1000 punten blijven.

Bijvoorbeeld:

 • een can met 20 liter benzine van de gevarenklasse 3 en verpakkingsgroep II;
 • en een can met 40 liter dieselolie van de gevarenklasse 3 en verpakkingsgroep III.

De som wordt dan:

 • 20 x 3 = 60
 • 40 x 1 = 40


Het totaal aantal is 60 + 40 = 100 punten. Het getal 100 is kleiner dan 1000, dus kan er gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van de 1000 punten tabel.


Weergaven
0 Totaal # weergaven
0 Leden weergaven
79 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.