Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen maar ook voor het milieu. Stoffen kunnen gevaarlijke eigenschappen hebben zoals bijvoorbeeld brandbaar, of explosief of giftig. Gevaarlijke stoffen worden in groepen ingedeeld. Dat worden gevarenklassen genoemd.

Er zijn 9 gevarenklassen:

 • Gevarenklasse 1: explosieven
 • Gevarenklasse 2: gassen
 • Gevarenklasse 3: brandbare vloeistoffen
 • Gevarenklasse 4.1: brandbare vaste stoffen
 • Gevarenklasse 4.2: zelfontbrandbare stoffen
 • Gevarenklasse 4.3: stoffen die in aanraking met water een brandbaar gas afgeven
 • Gevarenklasse 5.1: oxiderende stoffen
 • Gevarenklasse 5.2: organische peroxiden
 • Gevarenklasse 6.1: giftige stoffen
 • Gevarenklasse 6.2: besmettingsgevaarlijke stoffen
 • Gevarenklasse 7: radioactieve stoffen
 • Gevarenklasse 8: bijtende stoffen
 • Gevarenklasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen 
Één gevaarsetiket

Elke gevarenklasse kent zijn eigen gevaarsetiket. Een brandbare vloeistof uit de gevarenklasse 3 krijgt altijd een gevaarsetiket model nummer 3.

Meerdere gevaarsetiketten

Soms moeten er meer etiketten worden gebruikt als er meer gevaren zijn. Er is dan sprake van een bijkomend gevaar. Als een brandbare vloeistof van de gevarenklasse 3 ook giftig is, dan moet op de verpakking ook een gevaarsetiket van de gevarenklasse 6.1 worden gebruikt.

Ook andere combinaties zijn mogelijk. Op de verpakking kan je altijd zien welke gevaren er zijn.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen maar ook voor het milieu. Stoffen kunnen gevaarlijke eigenschappen hebben zoals bijvoorbeeld brandbaar, of explosief of giftig.Gevaarlijke stoffen worden in groepen ingedeeld. Dat worden gevarenklassen genoemd.

Weergaven
3 Totaal # weergaven
3 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.