Verantwoordelijkheden

In de regelgeving is een onderneming verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften. Het gaat om de onderneming en bepaalde handelingen die zij doen. Je kunt zo onderscheid maken tussen ondernemingen die optreden als:

  • afzender
  • vervoerder
  • belader

Elke onderneming heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Een onderneming kan ook verschillende verantwoordelijkheden tegelijkertijd hebben.

Afzender

De afzender is diegene die voor zichzelf of voor anderen gevaarlijke stoffen verstuurt. Als het vervoer plaatsvindt op grond van een vervoersovereenkomst, zoals een vrachtbrief (bijvoorbeeld een Beurtvaartadres, CMR) dan is de afzender de onderneming die op de vrachtbrief staat.


De afzender is met name verantwoordelijk voor de correcte informatie die in de vrachtbrief moet staan, maar ook voor de verpakking en de etikettering.

Vervoerder

De vervoerder is met name verantwoordelijk voor het hebben van de vrachtbrief en de gevarenkaart. De vervoerder moet ook controleren of verpakkingen niet beschadigd zijn. Daarnaast moet de vervoerder controleren, bijvoorbeeld aan de hand van een vrachtbrief, of de juiste etiketten op de verpakking zijn aangebracht. De vervoerder moet ook zorgen dat, als dat nodig is, oranje borden worden gevoerd en de uitrusting compleet is.

Belader

De belader is verantwoordelijk voor de stuwage van de lading. De lading moet in het voertuig zijn "gestuwd". Dat betekent dat de lading vastgezet moet zijn en niet door de laadruimte mag bewegen. De belader moet ook controleren of verpakkingen niet beschadigd zijn.


​Een koerier kan als vervoerder ook het voertuig zelf beladen en treedt op dat moment dan op als belader. Degene die de activiteit verricht, heeft op deze manier de verantwoordelijkheid voor die handeling.


Weergaven
0 Totaal # weergaven
0 Leden weergaven
77 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.