UN Nummer

Iedere gevarenklasse heeft zijn eigen gevarenetiket. Het is belangrijk dat je alle gevarenetiketten kunt herkennen. Een brandbare vloeistof wordt ingedeeld in de gevarenklasse 3. Een radioactieve stof wordt ingedeeld in de gevarenklasse 7. Een gevaarlijke stof kan ook meer gevaarlijke eigenschappen hebben. Zo kan een gevaarlijke stof brandbaar maar ook giftig zijn. Deze stof krijgt dan gevaarsetiketten van gevarenklasse 3 en van gevarenklasse 6.1.

Iedere gevaarlijke stof heeft ook zijn eigen stofnummer of UN-nummer. Dit nummer is door de Verenigde Naties (UN) aan een stof gegeven. Er zijn ongeveer 3550 UN nummers. Deze nummers staan bijvoorbeeld op een verpakking of in een vrachtbrief of op een tankwagen. Bijvoorbeeld de brandbare vloeistof benzine is van de gevarenklasse 3 en heeft het UN-nummer 1203. Een spuitbus is van de gevarenklasse 2 en heeft het UN-nummer 1950. Een UN-nummer maakt het mogelijk om de stof te identificeren.

Je hoeft niet meer naar een ingewikkelde naam te kijken, want het UN-nummer geeft aan welke stof het is. Bijvoorbeeld een gevaarlijke stof met de ingewikkelde naam propionchloride heeft het UN-nummer 1815. Nu kan met dit UN-nummer opgezocht worden in welke gevarenklasse deze stof is ingedeeld. Dat is de gevarenklasse 3. De gevarenklasse 3 zijn brandbare vloeistoffen. Dus het grootste gevaar van deze stof is de brandbaarheid.

Het UN-nummer is erg belangrijk.

UN nummer

Weergaven
3 Totaal # weergaven
3 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.