Het ADR regelt: 

 • Het indelen in groepen van gevaarlijke stoffen
 • Het verpakken
 • Het etiketteren en kenmerken van verpakkingen
 • Het opmaken van vrachtbrieven en
 • Het daadwerkelijke vervoer zelf

Ook regelt het ADR de opleiding van medewerkers die bij het vervoer betrokken zijn. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen zegt wanneer het ADR moet worden toegepast.

Het ADR moet worden toegepast bij:

 • vervoeren
 • aanbieden of aannemen 
 • parkeren en laten staan van voertuigen
 • laden en lossen
 • opslag bij het vervoer
 • verpakken
 • ontvangen

Als er een incident is of een ongeluk en er kan een gevaarlijke situatie ontstaan moet altijd de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden geïnformeerd - telefoonnummer 088 489 00 00. De ILT bepaalt dan wat er verder moet gebeuren. Soms kan het nodig zijn dat er een speciaal 'meldingsformulier' opgestuurd moet worden.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)


Weergaven
3 Totaal # weergaven
3 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.