HACCP

De Hazard Analysis and Critical Control Point-systematiek (HACCP) is een door de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO ontwikkeld internationaal erkend systeem voor de productie en het beheer van voedselveiligheid.

De HACCP is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen en/of diervoer.

Onder levensmiddelen worden verstaan alle eet- en drinkwaren maar ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveermiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in levensmiddelen.

Ook bedrijven die zich bezighouden met het vervoer en de distributie van levensmiddelen en diervoer moeten hun processen analyseren en gevaren identificeren. Zo’n analyse moet er voor zorgen dat het vervoer en de distributie gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

De HACCP is geen fysieke handleiding met voorschriften, maar een (preventief) systeem dat op een zevental principes gebaseerd is:

  1. Inventariseer potentiële gevaren en wijs reële gevaren
  2. Vaststellen maatregelen die nodig zijn om gevaren te beheersen en vaststellen kritische beheerspunten (CCP's: punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, uitgeschakeld of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht)
  3. Per CCP kritische grenzen aangeven
  4. Per CCP vastleggen hoe deze bewaakt worden
  5. Per CCP correctieve acties vastleggen
  6. Periodieke controles houden
  7. Systeemopzet documenteren en registreren.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken controleert op de aanwezigheid van een HACCP-systeem en de naleving ervan.

Een bedrijf kan kiezen om een eigen HACCP-systeem op te zetten of kan gebruik maken van een goedgekeurde hygiënecode. Als volgens zo’n hygiënecode wordt gewerkt, wordt voldaan aan de wetgeving voor de diervoer- en voedselveiligheid. Voor het transport is er de Hygiënecode Transport, opslag en distributie van levensmiddelen van Transport en Logistiek Nederland, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer (079 - 363 61 11). Weergaven
0 Totaal # weergaven
0 Leden weergaven
80 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.