Gevarenklassen en gevaren

Iedere gevarenklasse heeft zijn eigen gevarenetiket. Het is belangrijk dat je alle gevarenetiketten kunt herkennen. Alle gevaarlijke stoffen worden in groepen verdeeld. Daardoor kunnen per groep regels worden gemaakt. Een groep wordt een gevarenklasse genoemd. Dat gebeurt zo:

Klasse 1
Explosieven

Gevaren: Explosief, ontploffing en brand

Klasse 2
Gassen

Gevaren: Brand, verstikking, geeft zuurstof, giftig, bijtend

Klasse 3
Brandbare vloeistoffen

Gevaar: Brand

Klasse 4.1 
Brandbare vaste stoffen

Gevaar: Brand

Klasse 4.2
Zelfontbrandende stoffen

Gevaren: Brand

Klasse 4.3
Indien in contact met water ontstaat brandbaar gas

Gevaren: Brand

Klasse 5.1
Oxiderend stoffen, geeft extra zuurstof af

Gevaar: Brand bevorderend

Klasse 5.2
Organische peroxide

Gevaar: Brand bevorderend

Klasse 6.1
Giftige stoffen

Gevaar: Giftig

Klasse 6.2
Infectueuze stoffen biologische stof (categorie A)

Gevaar: Infectie of besmetting

Klasse 6.2
Infectueuze stoffen biologische stof (categorie B)

Gevaar: Infectie of besmetting

Klasse 7
Radioactieve stoffen

Gevaar: Radioactief

Klasse 7
Radioactieve stoffen vrijgesteld

Gevaar: Radioactief

Klasse 8
Bijtende stoffen

Gevaar: Bijtend en corrosief

Klasse 9
Diverse gevaarlijke stoffen

Gevaar: Divers

Klasse 9
Batterijen

Gevaar: Brand en explosie

Klasse 9
Milieu gevaarlijke stoffen

Gevaar: Milieu vervuilend

Klasse 9
Batterijen vrijgesteld

Gevaren: Brand en explosie

Vrijgestelde gevaarlijke stoffen

Gevaar: Divers

Gelimiteerde hoeveelheid gevaarlijke stoffen

Gevaar: Divers

UN nummer

Stof identificatie nummer

Een brandbare vloeistof wordt ingedeeld in de gevarenklasse 3. Een radioactieve stof wordt ingedeeld in de gevarenklasse 7. Een gevaarlijke stof kan ook meer gevaarlijke eigenschappen hebben. Zo kan een gevaarlijke stof brandbaar maar ook giftig zijn. Deze stof krijgt dan gevaarsetiketten van gevarenklasse 3 en van gevarenklasse 6.1.

Iedere gevaarlijke stof heeft ook zijn eigen stofnummer of UN-nummer. Dit nummer is door de Verenigde Naties (UN) aan een stof gegeven. Er zijn ongeveer 3550 UN nummers. Deze nummers staan bijvoorbeeld op een verpakking of in een vrachtbrief of op een tankwagen. Bijvoorbeeld de brandbare vloeistof benzine is van de gevarenklasse 3 en heeft het UN-nummer 1203. Een spuitbus is van de gevarenklasse 2 en heeft het UN-nummer 1950.

Een UN-nummer maakt het mogelijk om de stof te identificeren

Je hoeft niet meer naar een ingewikkelde naam te kijken, want het UN-nummer geeft aan welke stof het is. Bijvoorbeeld een gevaarlijke stof met de ingewikkelde naam propionchloride heeft het UN-nummer 1815. Nu kan met dit UN-nummer opgezocht worden in welke gevarenklasse deze stof is ingedeeld. Dat is de gevarenklasse 3. De gevarenklasse 3 zijn brandbare vloeistoffen. Dus het grootste gevaar van deze stof is de brandbaarheid.

Het UN-nummer is erg belangrijk.


Weergaven
3 Totaal # weergaven
3 Leden weergaven
0 Openbare weergaven
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.

1. Hoeveel gevarenklassen zijn er?
2. Dit etiket betekent: