Gevaarlijke stoffen documenten

10 XP

Gevaarlijke stoffen documenten

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen staan 3 documenten centraal:

 1. vrachtbrief
 2. gevarenkaart
 3. ADR opleidingscertificcaat voor de chauffeur.

Vrachtbrief

In een vrachtbrief moet minimaal de volgende informatie staan:

 • UN-nummer + naam van de stof.
 • Hoofdgevaar en eventuele bijkomende gevaren tussen haakjes.
 • Verpakkingsgroep (als er een verpakkingsgroep is).
 • Tunnelcode.

Hieronder volgen een paar voorbeelden:

UN 1203 Benzine, 3, II, (D/E)

UN 1202 Dieselolie, 3, III (D/E)

UN 2334 Allylamine, 6.1 (3), I, (C/D), milieugevaarlijk

UN 1006 Argon, samengeperst, 2.2, (E)

N.B.

 • Als een stof milieugevaarlijk is moet dat apart (achter) de tunnelcode staan.
 • Gassen van de gevarenklasse 2 hebben geen verpakkingsgroep.
 • Voor gelimiteerde hoeveelheden is deze informatie niet verplicht.

Naast deze informatie moet in een vrachtbrief ook staan:

 • naam en adres afzender en ontvanger
 • aantal en soort verpakking
 • hoeveelheid

Door het ADR worden geen eisen gesteld aan de lay-out van de vrachtbrief. Elk model mag worden gebruikt. Vrachtbrieven moeten tenminste 3 maanden worden bewaard.

Gevarenkaart

Als er geen gebruik wordt gemaakt van gelimiteerde hoeveelheden, of de 1000 punten tabel, moet er een gevarenkaart zijn. De koerier is zelf verantwoordelijk voor de gevarenkaart.

De gevarenkaart is één instructie die voor alle gevaarlijke stoffen geldt. Op de gevarenkaart staat de uitrusting beschreven die in het voertuig aanwezig moet zijn.

Opleidingscertificaat chauffeur

Als er geen gebruik wordt gemaakt van gelimiteerde hoeveelheden, of de 1000 punten tabel, moet de chauffeur een ADR opleidingscertificaat bij zich hebben. Een ADR opleidingscertificaat is 5 jaar geldig.

Als er wel gebruik wordt gemaakt van gelimiteerde hoeveelheden, of de 1000 punten tabel, moet de chauffeur een bewustwordingscursus ADR hebben gevolgd. Geadviseerd wordt om een kopie van het certificaat van deze cursus bij u te hebben.

Een eventuele bijrijder moet tenminste een bewustwordingscursus ADR hebben gevolgd. Passagiers mogen niet worden vervoerd.Weergaven
0 Totaal # weergaven
0 Leden weergaven
79 Openbare weergaven
Acties
0 Vind-ik-leuks
0 Vind-ik-niet-leuks
0 Opmerkingen
Delen op social netwerken
Koppeling delen
Delen via e-mail

Alstublieft in te loggen om dit te delen article via e-mail.