PIET MOURIK
HISTORISCHE VAARTOCHT OVER DE HOLLANDSCHE IJSSEL

OVER HET BOEK

Met dit boek wil de auteur u meenemen op zijn ‘vaartocht’ over de Hollandsche IJssel, van IJsselmonde tot IJsselstein. De loop en de boorden van de Hollandsche IJssel worden beschreven en de dorpen en steden langs de IJssel worden in beeld gebracht met landkaarten, ansichtkaarten en veel fraaie foto’s. De schrijver heeft de periode voor de laatste eeuwwisseling als uitgangspunt genomen en gaat dan terug tot het begin van de twintigste eeuw. Soms gaat hij zelfs nog verder terug, als de beschreven geschiedenis dat mogelijk maakt. Aan de andere kant verlaat hij nogal eens de geschiedenis en haalt hij het heden aan, vooral als locaties waar vroeger ‘iets heeft gestaan’ verduidelijkt kunnen worden door aan te geven wat er nu voor in de plaats gekomen is.

 

OVER DE AUTEUR

De auteur van dit boek is Piet Mourik, een ‘IJsselaar’ in hart en nieren. Piet is in 1951 in Ouderkerk aan den IJssel geboren en langs de IJssel opgegroeid. Om naar school te gaan moest hij vier keer per dag van het dorp tot de school en weer terug langs de IJssel. Al in zijn jeugd verzamelde hij oude ansichtkaarten van zijn geboortedorp. Geleidelijk aan breidde zijn aandachtsveld zich uit tot het stromingsgebied van de Hollandsche IJssel. Het gevolg was dat hij verknocht is geraakt aan de IJssel.